OSTEOPATIA I PEDIATRIA

L’Ésser Humà té un disseny intel.ligent.

La Natura ens ha dotat d’un cervell privilegiat que governa totes les funcions fisiològiques i ens dota de funcions superiors molt desenvolupades. Però, un cervell tan evolucionat té un preu, i el nostre primer peatge en l’autopista de la vida, el tenim en el moment del part.

                                              

Però, el cos està preparat per afrontar el repte i s’adapta suportant, de forma natural, la torsió, la compressió i l’estrés, tant a nivell ossi, com muscular, articular, visceral i dels fluids per evitar lesionar el sistema nerviós durant l’encaix i l’expulsiu en la pelvis de la mare.

Els ossos del crani es  solapen uns sobre altres per reduir les seves dimensions en el pas pel canal del part i que la compressió del cervell es dissipa a través de l’elasticitat de les fontanel·les (obertures craneals presents en el crani del nadó i recobertes de teixitelàstic, teixitconnectiu).

Aquest fet sorprenent, permet el descens delcrani i cos cap a la sortida de la pelvis  i esmorteeix l’estrés de les rotacions en espiral…ho visualitzeu? Increíble, oi?

*Podeu consultaranimació a:       http://youtu.be/dM6LyLQVZ4Y

Un cop naixem, i de forma quasi màgica, la natura és capaç de desfer els solapaments i restablir l’equilibri de pressions craneals per iniciar les funcions fisiològiques que requereix la vida extrauterina.

Així doncs, NAIXEM LLUITANT.

Fins aquí la natura ho resol tot. La salut es mostra més poderosa que la malaltia.

Hi ha ocasions, però, en què la lluita resulta més intensa del que la natura havia previst i el mecanisme reversible del que parlem resulta insuficient. Es produeixen petites lesions  que queden fixades i que generenin comoditat en el nadó o fins i tot poden alterar la seva capacitat d’adaptació a la nova alimentació, els cicles de son o el nou medi i fer més difícil el maneig en els primers mesos de vida.

El tractament osteopàtic és suau i ajuda a millorar el benestardel nen/a facilitant l’adaptació a les noves funcions. És sempre un tractament manual respectuós on realitzem petites pressions, lliscaments i moviments per tal de canviar la forma de treballar del cos i solucionar o minimitzar l’expressió de lesions generades durant la gestació i el part.

L’Osteopatia pot ajudar en cas de que es presentin:

–          Problemes de succió

–          Còlics i gasos

–          Restrenyiment

–          Refluxe gastro-esofàgic (visible: glopades contínues; ocult)

–          Irritabilitat

–          Nerviosisme o dificultat per relaxar-se

–          Dificultat per madurar els ritmes de son i vigília

–          Limitació del gir del cap o sempre mira cap al mateix cantó

–          Tortícolis

–          Dificultat per al volteig (a apartirdels 4 mesos)

–          Posición global del cos en forma de mitjalluna o en torsió

–          Dificultat per moure un braç o cama

–          Crani amb forma estranya (aplanament, esbombament craneal o cara amb assimetries), associat o no a ús de fórceps, espàtules o ventosa durant el part.

–          Obstrucció del conducte llagrimal

–          Luxació i subluxació congénita de maluc

–          Peu varo (marcada posició del peu que es desvia endins, recordant la posición fetal)

–          Congestió i/o inflamació de vies respiratòries altes i baixes (acúmul de mocs, otitis, bronquitis)

–          Altres…prematuritat, revisió preventiva després del naixement…

En Osteopatia intentem donar un tractament personalitzat i millorar la qualitat de vida del nen/a, i per tant, de tota la família.

Som conscients que no podem resoldre tots els problemes que, en ocasions, es presenten i per això és important el treball conjunt ambels pares, el pediatre de referència i altres professionals (homeòpates, fisioterapeutes, llevadores, medicina xinesa…)sempre que siguinecessari.

Des de l’Osteopatia es vol contribuir al desenvolupament integral del nen/a facilitant i potenciant l’adaptació al medi i els mecanismes naturals del cos per mantenir un equilibri saludable.

Alícia Abad Server, osteòpata i fisioterapèuta de l’equip Titània-Tascó.